NOU 2007: 3

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

Les dokumentet