Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Endelig rapport fra TBU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) offentliggjør sin endelige rapport før inntektsoppgjørene 2020 fredag 19. juni klokken 12.00.

Rapporten legges ut på Rapporter fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Det blir mulighet for separatintervjuer med utvalgsleder Geir Axelsen i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo etter at rapporten er offentliggjort klokka 12.

Påmelding til Håvard Kleppa (havard.kleppa@asd.dep.no) innen klokken 10.00 fredag 19. juni.