Styrer ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet oppnevner ekstern styreleder og tre eksterne medlemmer til styrene ved statlige universiteter og høyskoler som har tilsatt rektor. For de statlige universitetene og høyskolene som har valgt rektor oppnevner departementet fire styremedlemmer. I tillegg oppnevnes to eksterne numeriske varamedlemmer.

Dette er en oversikt over eksterne ledere og medlemmer i styrene for de statlige universitetene og høyskolene, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). De resterende styrerepresentantene velges internt ved institusjonene. Listen er kronolgisk etter oppnevningsperiode.

Perioden 1. august 2023 til 31. juli 2027

Høgskolen i Innlandet (HINN)
Maren Kyllingstad, Ringsaker, styreleder
Marte Kvittum Tangen, Tynset
Björn Åstrand, Umeå Sverige
Thor Gjermund Eriksen, Oslo

Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Arvid Hallén, Nesbru, styreleder
Bård Vegar Solhjell, Vestby
Kristine Kopperud Timberlid, Høyanger
Wenche Kjølås, Bergen

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
Tore Isaksen, Bærum, styreleder
Torun Degnes, Moss
Marit Sagen Gogstad, Sandefjord
Mogens Rysholt Paulssen, Ålborg, Danmark

Universitetet i Agder (UiA)
Sunniva Whittaker, styreleder og rektor
Medlemmer oppnevnt av KD:

Sigrun Gjerløw Aasland, Oslo
Hanne Kathrine Krogstrup, København, Danmark
Geir Bergskaug, Fevik
Ole Falk Hansen, Kristiansand

Universitetet i Stavanger (UiS) 
Anne Marit Panengstuen, Årnes, styreleder
Elisabeth Birkeland, Sola
Murshid Hugberg-Ali, Oslo
Ole Tjomsland, Jar

Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk
Elin Mordal, styreleder og rektor
Medlemmer oppnevnt av KD:

Haakon Bryhni, Oslo
Gro Holst Volden, Trondheim
Lene Trude Solheim, Ulsteinvik
Pål Farstad, Kristiansund

OsloMet – storbyuniversitetet
Vibecke Hverven, Oslo, styreleder
Trym Holter, Trondheim
Jens Erik Mogensen, København, Danmark
Faten Lubani, Sandefjord

Høgskulen i Volda (HVO)
Odd Helge Mjellem Tonheim, styreleder og rektor
Medlemmer oppnevnt av KD:
Roar Tobro, Ålesund
Kjersti Kleven, Ulsteinvik
Rasmus Stokke, Kaupanger
Shazia Majid, Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Idar Kreutzer, Oslo, styreleder
Petter Snare, Oslo
Inger Østensjø, Stavanger
Sara Kristoffersson, Stockholm, Sverige

Samisk høgskole (SA)
Liv Inger Somby, styreleder og rektor
Medlemmer oppnevnt av KD:

Toril Johansson, Oslo
Tor Saglie, Oslo
Christina Storm Mienna, Umeå, Sverige

Perioden 1. august 2021 – 31. juli 2025

Nord universitet (NU)
Øyvind Fylling-Jensen, Oslo, styreleder
Eva Maria Kristoffersen, Straumsjøen
Christian Wee, Levanger
Lise A. Dahl Karlsen, Brønnøysund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
Remi Eriksen, Oslo, styreleder
Jan-Frode Janson, Trondheim 
Nina Refseth, Oslo
Bente M. Stallknecht, København, Danmark 

Universitetet i Oslo (UiO)
Svein Stølen, rektor og styreleder
Medlemmer oppnevnt av KD:
Kristin Clemet, Oslo
Qaisar Farooq Akram, Oslo
Eirik Frantzen, Narvik
Maria Strömme, Uppsala, Sverige

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Lisa A. Cooper, Oslo, styreleder
Mathilde Aggebo, København, Danmark
Bård Folke Fredriksen, Oslo
Jacob Aars, Eidsvågneset

Norges musikkhøgskole (NMH)
Astrid Kvalbein, rektor og styreleder
Medlemmer oppnevnt av KD:
Inga Bostad, Oslo
Cecilie Ohm, Bergen
Stein Bjelland, Stavanger
Svein Tore Samdal, Trondheim

Høgskolen i Østfold (HiØ)
Berit Kjeldstad, Ranheim, styreleder
Björn Brorström, Göteborg, Sverige
Roald Guldbrandsen, Spydeberg
Kari Strande, Sarpsborg

Norges Handelshøyskole (NHH)
Karen Helene Ulltveit-Moe, Lysaker, styreleder
Tord Lien, Trondheim
Miao Reinlund, Bergen
Harald Espedal, Stavanger

Norges idrettshøgskole (NIH)
Lars Tore Ronglan, rektor og styreleder
Medlemmer oppnevnt av KD:
Øyvind B. Sandbakk, Trondheim
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Oslo
Grete Ingeborg Nykkelmo, Oslo
Per Nilsson, Alvsjö, Sverige

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Hanne Refsholt, Stavern, styreleder
Tone Ikdahl, Ås
Per Holten-Andersen, København, Danmark
Stein Eggan, Trondheim

UiT - Norges arktiske universitet
Marianne Elisabeth Johnsen, Bærum, styreleder
Anders Malmberg, Uppsala, Sverige
Aili Keskitalo, Kautokeino
Christian Chramer, Tromsø

Universitetet i Bergen (UiB)
Margareth Hagen, styreleder og rektor
Medlemmer oppnevnt av KD:
Shirin Albäck Öberg, Uppsala, Sverige
Herlof Nilssen, Randaberg
Marit Warncke, Bergen
Morten Iversen, Oslo

Lenke til retningslinje om rammer for styrearbeid