Arbeidet med stortingsmelding om 5.-10. trinn

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om 5.-10. trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Bilde av elevpanelet sammen med daværende kunnskapsminister Tonje Brenna

Rapport fra elevpanelet

Nyhet 01.11.2023

Her kan du lese råd og forslag fra elevpanelet til kunnskapsministeren om hvordan skolen kan bli bedre.

127 millionar til ein meir praktisk skule

Pressemelding 06.10.2023

Regjeringa foreslår å løyve 127 millionar kroner til utstyr for meir praktisk opplæring i skulen.

Utsnitt av presentasjoner fra nasjonale sentre

Samarbeidsmøte med nasjonale sentre

Nyhet 02.11.2023

Alle de nasjonale sentrene vil bidra til å styrke utforskende og praktisk læring. Her kan du lese sentrenes innspill til meldingen.

Jente som sager planke

Ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert

Barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Unge stresser mer og bruker mye tid på skjerm. For mange går ut av ungdomstrinnet med for svake resultater. Nå vil regjeringen lage en stortingsmelding for å finne svar.

Bilde av digitalt møte mellom elevpanelet og statsråden

Elevpanelet diskuterte vurdering og lekser

Nyhet 24.03.2023

«Å presentere kan være vanskelig for noen, og det kan gå utover vurdering og karakterer. Derfor bør elevene få øve mye på det før de kommer i 10. klasse». Dette var et av rådene kunnskapsministeren fikk av Elevpanelet på deres tredje samling.

Flere saker