Arbeidet med stortingsmelding om 5.-10. trinn

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding som skal se på utfordringer i skolehverdagen på 5.-10.trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skole i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal også se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Elevpanelet

Elevpanelet har hatt sin første samling

I september samlet kunnskapsminister Tonje Brenna elever fra hele landet for å diskutere hvordan mellom- og ungdomstrinnet kan bli enda bedre.

Jente som sager planke

Ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert

Barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Unge stresser mer og bruker mye tid på skjerm. For mange går ut av ungdomstrinnet med for svake resultater. Nå vil regjeringen lage en stortingsmelding for å finne svar.

Bilde av Tonje Brenna på besøk hos Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn.

Første innspill fra elevene på Skranevatnet skole

Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte 2. mai Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn. Under besøket snakket hun med elevene ved skolen og mottok elevenes innspill til arbeidet med meldingen.