36 kommuner får penger til skolebibliotek

Regjeringen gir 30 millioner kroner til 36 kommuner for å styrke skolebibliotekene. Pengene skal gå til å gi flere barn og unge tilgang til et åpent skolebibliotek med dedikerte ansatte.

– Regjeringen er i gang med et kraftig leseløft. Å styrke skolebibliotekene er et av flere grep vi gjør for at barn og unge skal lese mer, lære mer og oppleve leseglede. Ikke alle barn har tilgang til bøker hjemme, eller oppsøker biblioteket selv. Derfor er det viktig å styrke skolebibliotekene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Tilskuddet på 30 millioner kroner skal gå til å bemanne skolebibliotekene og til å styrke skolenes pedagogiske bruk av bibliotekene. I dag er det for stor variasjon i kvalitet og bemanning i skolebibliotekene.

– Mange skolebibliotek har korte åpningstider og mangler egne ansatte som kan hjelpe elevene til å finne bøker som passer deres lesenivå, interesser og behov, sier Nordtun.

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

Stor interesse for bibliotektilskudd

I år er det 65 kommuner som har søkt om tilskudd. Ordningen er så populær at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har foreslått en økning i tilskuddsrammen på 20 millioner kroner, til totalt 50 millioner kroner. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget, vil enda flere kommuner få tilskudd.

– Vi vet at disse pengene har effekt. Erfaringen fra dem som har fått tilskudd viser at elevene leser mer, flere besøker bibliotekene og åpningstidene utvides, sier Nordtun.

I tillegg til mer penger, vil regjeringen gjøre det enda tydeligere i regelverket hvor viktige skolebibliotekene er for å støtte opp om skolens arbeid med lesing. I forskriften til den nye opplæringsloven som trer i kraft fra høsten, står det derfor at skolebibliotekene blant annet skal bidra til å utvikle elevenes leseferdigheter og til å utjevne sosiale forskjeller.

Oversikt over tildskuddsmottakere i 2024

Skoleeier

 Innvilget

Austevoll kommune

1 240 000

Bokn kommune

370 000

Bærum kommune

1 293 000

Drammen kommune

1 040 000

Fredrikstad kommune

1 200 000

Gjerdrum kommune

544 700

Gloppen kommune

600 000

Hitra kommune

500 000

Hjartdal kommune

643 000

Jevnaker kommune

299 300

Klepp kommune

560 000

Leirfjord kommune

810 000

Lier kommune

1 500 000

Lillehammer kommune

1 330 000

Lillestrøm kommune

892 700

Listerregionen (6 kommuner)

3 000 000

Moss kommune

630 000

Måsøy kommune

177 000

Nissedal kommune

300 000

Nittedal kommune

210 000

Nordre Follo

900 000

Nordre Land

291 000

Rakkestad kommune

852 700

Røst kommune

148 000

Råde kommune

1 440 000

Sandnes kommune

910 000

Skien kommune

1 348 000

Stjørdal kommune

1 200 000

Sunnfjord kommune

1 885 000

Sveio kommune

700 000

Tysnes kommune

525 000

Tysvær kommune

905 200

Vindafjord kommune

700 000

Våler kommune (Innlandet)

822 000

Åmli kommune

140 000

Åseral kommune

93 400

Total tildeling

30 000 000