Søk rentekompensasjon!

Regjeringen vil gjøre skolen mer praktisk og variert, og har opprettet en ordning der skoler kan få rentekompensasjon for investeringer som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.

Ordningen skal stimulere til investeringer i læringsarenaer, utstyr og inventar som bidrar til meir praktisk og variert opplæring på 5.-10. trinn i skolen.

Det er kommunen som søker om og får utbetalt rentekompensasjon for investeringrr i sine grunnskoler. Kommunen kan også søke på vegne av private grunnskolar med statstilskudd i egen kommune.

Det er ikke krav om at prosjektene blir finansiert med lån. Det blir utbetalt rentekompensasjon uavhengig av hvordan investeringane blir finansiert.

Her kan du søke!

Bilde av barn som jobber med naturfagseksperiment