Kunnskapsministeren tar grep for å hindre KI-juks på eksamen

Kunnskapsdepartementet foreslår at forberedelsesdelen til skriftlig eksamen fjernes fra neste år. Målet er å hindre juks ved bruk av kunstig intelligens.

– Kunstig intelligens utfordrer dagens eksamenssystem. Vi kan ikke lenger gjøre ting på samme måte som før. Derfor må vi fremover ta flere grep for å sørge for at elevene lærere det de skal, og blir målt på hva de faktisk kan, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Det er forberedelsesdel til eksamen i flere fag både i grunnskolen og i videregående skole. Det er en skoledag til å lese, diskutere og skrive notater, som elevene kan ha med seg på eksamensdagen. Men med tilgang til kunstig intelligens øker risikoen for at elever blir fristet til å levere KI-generert tekst som sin egen.

Kunnskapsministeren har bedt Utdanningsdirektoratet vurdere hvilke endringer som må gjøres i gjennomføringen av eksamen i grunnskolen og videregående skole i lys av inntoget av kunstig intelligens. Nå har direktoratet sendt på høring et forslag om å fjerne forberedelsesdelen til skriftlig eksamen fra våren 2025.

– Dagens format for skriftlig eksamen er ikke utformet ut fra at eleven har tilgjengelig verktøy som kunstig intelligens. Fag med forberedelsesdel til skriftlig eksamen er spesielt utsatt, fordi elevene kan ha med seg tekster de utarbeider på forberedelsesdagen og benytte de under eksamen, sier Nordtun.

Endringer i årets eksamener

Allerede under årets eksamener ble det iverksatt tiltak for å redusere risikoen for juks ved bruk av kunstig intelligens. Det er ikke lenger lov med åpent nett under eksamen og antall tillatte hjelpemidler under eksamen er redusert. Det ble også satt i gang styrket vakthold, veiledning av vakter og stikkprøvekontroller.

Utdanningsdirektoratet skal vurdere flere endringer i hjelpemiddelordningen, og se på muligheten for bruk av sikker nettleser fremover.

– I tillegg vurderer jeg å gi direktoratet et større oppdrag til høsten med gjennomgang av eksamen og sluttvurderinger i videregående opplæring. Dette arbeidet vil eventuelt gjøres i dialog med fylkeskommuner, KS, lærerorganisasjonene og fagmiljøene i universitets- og høyskolesektoren, sier Nordtun.

Råd til skolene

I slutten av februar kom Utdanningsdirektoratet (Udir) med råd om kunstig intelligens i skolen. De har også publisert en kompetansepakke om blant annet vurderingspraksis og kunstig intelligens, som skolene kan bruke. Direktoratet jobber med å levere en oppdatert og utvidet veileder.

– Jeg forstår godt at det kan være vanskelig for lærere å oppdage juks med kunstig intelligens. Vi skal støtte skolene i dette arbeidet gjennom å gi god veiledning, og følge med på utviklingen i skolen, sier Nordtun.

  • I grunnskolen har alle skriftlige eksamener forberedelsesdel, med unntak av eksamen i matematikk.
  • I videregående skole er det disse fagene som har skriftlig eksamen med forberedelsesdel: Fellesfagene samisk, finsk, kvensk, engelsk og norsk – med unntak av norsk for vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Programfag tilhørende utdanningsprogram for studiespesialisering: samfunnsfagene, økonomifagene og enkelte realfag og språkfag.
  • Det vil komme en egen høring senere for programfag med forberedelsesdel til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Denne høringen vil åpnes i august 2024. Utdanningsdirektoratet vil også utrede om det er behov for endring av vurderingsordningen for fag med lokalt gitt skriftlig eksamen med forberedelsesdel og eventuelt gjennomføre en egen høring for disse fagene.
  • Beslutningen om forberedelsesdelen skal tas i god tid i forkant av eksamen våren 2025.
  • Bruk av chatbot eller andre KI-teknologier under eksamen er ikke er lov. Juks kan føre til at eksamen blir annullert, og at elever i videregående opplæring ikke får vitnemål.

Oppdatert kl.08.55: Lagt inn at også programfag tilhørende utdanningsprogram for studiespesialisering: samfunnsfagene, økonomifagene og enkelte realfag og språkfag har forberedelsesdel.