Rapport om tilskudd til private grunnskoler

Regjeringen satte høsten 2023 ned en arbeidsgruppe med representanter fra privatskolenes organisasjoner. Arbeidsgruppen har nå ferdigstilt sin rapport.

Hensikten med arbeidsgruppen har vært å gi regjeringen et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere justeringer i tilskuddsmodellen for private grunnskoler.

Regjeringen har nylig foreslått ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, i tråd med Stortingets vedtak for statsbudsjettet for 2024. Regjeringen vil i tillegg foreslå justeringer av tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett denne våren, slik at reduksjonen i tilskudd blir mindre enn anslaget på 515 millioner kroner. Rapporten blir et viktig kunnskapsgrunnlag i dette arbeidet.

Arbeidsgruppen har bestått av privatskoleorganisasjonene, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.