Kulturskole

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

De vanligste aktivitetene i kulturskolen er musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skapende skriving, men det finnes kommuner som tilbyr andre aktiviteter, for eksempel kulturminnevern og husflidsteknikker.

Kulturskolene er både eid og drevet av kommunene, og det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler.