Kulturskole

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

De vanligste aktivitetene i kulturskolen er musikk, dans, teater, visuelle kunstfag, skapende skriving og nysirkus, men det finnes også kommuner som tilbyr kulturminnevern og husflidsteknikker.

Kulturskolene er både eid og drevet av kommunene, og det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler.

Kulturskolen er et viktig tema i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, som kommer våren 2021. Kunnskapsdepartementet samarbeider med Kulturdepartementet om meldingen. Du kan lese mer om meldingsarbeidet her.