Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tjenesten er hjemlet i barnehageloven § 19 c og i opplæringsloven § 5-6.

 

 

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Foreldre, voksne i grunnopplæring, verge, elever over 15 år, barnehage, skole og andre ansatte ved offentlige institusjoner kan søke råd hos PP-tjenesten. PP-tjenesten har taushetsplikt. Det er ikke lov for kommunen/fylkeskommunen å basere seg på å kjøpe tjenester. Den skal være et faglig uavhengig organ fra kommunen/fylkeskommunen som den økonomisk og organisatorisk hører inn under.

På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du finne du mer informasjon om PP-tjenesten.

Se Utdanningsdirektoratet: Verdt å vite om PP-tjenesten

Se også:


Til toppen