Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030

Søkertallene til lærerutdanningene har falt kraftig flere år på rad. Nå går regjeringen og 11 organisasjoner i barnehage- og skole-Norge sammen for at flere skal ta lærerutdanning, og bli i yrket.

Les dokumentet

Lærerrekrutteringsstrategiens forside