Regjeringen går sammen med barnehage- og skole-Norge for at flere skal velge læreryrket

Søkertallene til lærerutdanningene har falt kraftig flere år på rad. Nå går regjeringen og 11 organisasjoner i barnehage- og skole-Norge sammen for at flere skal ta lærerutdanning, og bli i yrket.

– Å satse på lærere er noe av det viktigste vi gjør for barna våre. Derfor er det alvorlig når færre søker lærerutdanning samtidig som det er lærermangel mange steder, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I en ny, felles strategi har regjeringen og 11 organisasjoner blitt enige om å samarbeide for å utvikle utdanningene, jobbe for at barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser, og vise frem de gode sidene ved lærerutdanningene og læreryrket. Målet er å snu den negative utviklingen, og at flere starter på en lærerutdanning, og blir i yrket.

– Denne strategien er et startskudd og det første steget. Nå står vi og partene sammen om en felles problemforståelse og en felles innsats for å løse utfordringene. Vi skal dele de gode tiltakene som allerede finnes og samarbeide om nye løsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), og legger til:

– Vi erkjenner at vi har et ansvar både sammen, og hver for oss. Samtidig ønsker vi en frisk og konstruktiv debatt både om læreryrket og lærerutdanningene fremover, sier Hoel.

Bedre praksis og bedre veiledning

Kunnskapsministeren mener det er viktig for rekrutteringen at barnehage og skoler er gode steder å jobbe.

– Lærere gjør en fantastisk viktig jobb, og de må få bruke tiden sin på å være lærer. Vi må bygge laget rundt barnet og eleven og sikre at nyutdannede får en god start på læreryrket, sier Nordtun.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren er også opptatt av at studentene blir bedre forberedt på jobben de skal ut i.

– Vi må gjøre utdanningene mest mulig relevante og attraktive, de må være tett på virkeligheten i barnehagen og i skolen. Praksis i utdanningene skal bli bedre, slik at studentene blir godt forberedt på jobben de skal ut i. Dette skal vi også følge opp i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, som kommer denne våren, sier Hoel.

Noen av tiltakene i strategien

 • Praksisen i utdanningene skal bli bedre.
 • Nyutdannede lærere skal bli tatt imot bedre og mer systematisk i barnehager og skoler, og få veiledning.
 • De som allerede jobber i barnehage og skole, men ikke har en lærerutdanning, skal få mulighet til å ta dette kombinert med jobb.
 • Lærere skal få mer tid til å være lærere, ved at laget rundt barn og unge blir styrket.
 • Skolen skal være en trygg arbeidsplass og lærere skal være trygge på hvilke handlingsrom de har hvis det oppstår situasjoner.
 • Rekrutteringsarbeidet skal forsterkes og det skal hentes inn mer kunnskap om årsaker til at færre velger læreryrket, og om hvilke tiltak som er effektive.

I løpet av året skal regjeringen i tillegg legge fram flere stortingsmeldinger hvor det vil komme tiltak, som stortingsmeldingen om opptakssystemet, profesjonsutdanningene og om ungdomstrinnet.

 • Utdanningsforbundet
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Pedagogstudentene
 • Elevorganisasjonen
 • Lektorlaget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Creo
 • NHO Geneo

 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 på normert tid kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet. Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt enda mer.
 • Om lag 6000 lærere i skolen og 1800 lærere i barnehagen får tilbud om gratis videreutdanning hvert år.
 • Til tross for lærermangel mange steder, stod i høst mer enn én av tre lærerstudieplasser tomme.
 • I dag mangler Norge 5 400 kvalifiserte lærere i barnehage og skole.