Folkehøyskole

En folkehøyskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen. Det finnes rundt 80 folkehøyskoler, fordelt over hele landet. Folkehøyskolene utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.

Folkehøyskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole. Skolene har sitt grunnlag i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen Grundtvig, der skolenes formål er å fremme allmennutdanning og folkeopplysning. Den første folkehøyskolen i Norge, Sagatun folkehøgskole, ble etablert i 1864.

Folkehøyskolene arrangerer ulike typer kurs. Hoveddelen av kursene er langkurs som normalt varer i ni måneder.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøyskoler.