Folkehøgskole

En folkehøgskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen. Det finnes rundt 85 folkehøgskoler, fordelt over hele landet. Folkehøgskolene utgjør et supplement til det formelle utdanningssystemet.

Folkehøgskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole. Skolene har sitt grunnlag i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen Grundtvig, der skolenes formål er å fremme allmennutdanning og folkeopplysning. Den første folkehøgskolen i Norge, Sagatun folkehøgskole, ble etablert i 1864.

Folkehøgskolene arrangerer ulike typer kurs. Hoveddelen av kursene er langkurs som normalt varer i ni måneder.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøgskoler.