Folkehøyskoleloven

Lov om folkehøyskoler av 6. desember 2002 nr. 72

Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge.

Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge. Folkehøyskole må være med i skolens navn, og bare skoler som er godkjent etter denne lovs § 2 kan bruke folkehøyskolenavnet, jf. § 7 andre ledd.

Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter