Folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet

Lov om folkehøyskoler av 6. desember 2002 nr. 72

Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter