Forskrift til folkehøgskoleloven

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). (LOV-2002-12-06-72). Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). (LOV-2002-12-06-72).

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov