Prop. 81 L (2023–2024)

Endringer i valgloven (offentliggjøring av valgresultater og valgdagsmålinger på valgdagen)

Kommunal- og distriktsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om enkelte endringer i lov 16. juni 2023 nr. 62 om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven). Departementet foreslår å lovfeste regler om forbud mot å offentliggjøre valgdagsmålinger og mot å dele ut informasjon om valgresultatet før klokken 21 på valgdagen. I tillegg inneholder proposisjonen to mindre lovendringer som søker å rette opp inkurier i den nye valgloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget