Besøksstatistikk for 2019

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2019.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.534.777 3.302.407
Februar 1.310.975 2.832.041
Mars 1.373.996 3.066.450
April 1.203.122 2.684.157
Mai 1.412.473 3.075.086
Juni 1.186.268 2.532.181
Juli 806.767 1.625.507
August 1.098.179 2.368.616
September 1.383.105 2.970.485
Oktober 1.577.027 3.671.509
November 1.466.484 3.248.385
Desember 1.189.141 2.560.356
Total 15.542.314 33.937.180
Departementene (01.01.2019–31.12.2019)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 629.065 1.131.432
Arbeids- og sosialdepartementet 698.263 1.251.374
Barne- og familiedepartementet 768.776 1.315.203
Finansdepartementet 1.377.576 2.655.444
Forsvarsdepartementet 300.320 570.552
Helse- og omsorgsdepartementet 960.734 1.888.223
Justis- og beredskapsdepartementet 1.117.597 2.003.629
Klima- og miljødepartementet 522.329 916.487
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.437.503 4.229.162
Kulturdepartementet 439.445 895.448
Kunnskapsdepartementet 1.356.282 2.520.275
Landbruks- og matdepartementet 457.064 830.205
Nærings- og fiskeridepartementet 677.243 1.319.305
Olje- og energidepartementet 377.656 718.507
Samferdselsdepartementet 552.191 980.597
Utenriksdepartementet 2.936.450 5.044.191