Besøksstatistikk for 2017

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2017.

Regjeringen.no - Total pr måned
MånedBesøkSidevisninger
Januar 1.291.205 3.130.893
Februar 1.143.819 2.752.376
Mars 1.303.641 3.156.454
April 1.082.684 2.614.777
May 1.230.942 2.902.067
Juni 1.122.735 2.658.959
Juli 643.595 1.380.181
August    
September    
Oktober    
November    
Desember    
Total 7.818.621  18.595.707
Departementene (01.01.2016 - 31.07.2016)
DepartementBesøkSidevisninger
Statsministerens kontor   520.384
Arbeids- og sosialdepartementet   433.188
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet   298.763
Finansdepartementet   1.278.490
Forsvarsdepartementet   338.740
Helse- og omsorgsdepartementet   797.346
Justis- og beredskapsdepartementet   630.334
Klima- og miljødepartementet   332.311
Kommunal- og moderniseringsdepartementet   1.776.435
Kulturdepartementet   294.881
Kunnskapsdepartementet   1.120.470
Landbruks- og matdepartementet   413.184
Nærings- og fiskeridepartementet   400.383
Olje- og energidepartementet   295.458
Samferdselsdepartementet   490.646
Utenriksdepartementet   2.337.041