Besøksstatistikk for 2017

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2017.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.291.205 3.130.893
Februar 1.143.819 2.752.376
Mars 1.303.641 3.156.454
April 1.082.684 2.614.777
Mai 1.230.942 2.902.067
Juni 1.122.735 2.658.959
Juli 643.595 1.380.181
August 939.589 2.167.580
September 1.242.843 2.807.537
Oktober 1.296.709 3.256.686
November 1.182.907 2.783.617
Desember 931.765 2.141.596
Total 13.412.434 31.752.723
Departementene (01.01.2017–31.12.2017)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 514.757 957.299
Arbeids- og sosialdepartementet 446.148 771.715
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 321.149 549.831
Finansdepartementet 1.151.818 2.326.906
Forsvarsdepartementet 304.437 602.519
Helse- og omsorgsdepartementet 726.759 1.397.769
Justis- og beredskapsdepartementet 686.498 1.273.522
Klima- og miljødepartementet 334.672 586.445
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.871.796 3.255.100
Kulturdepartementet 310.693 609.385
Kunnskapsdepartementet 981.215 1.932.265
Landbruks- og matdepartementet 392.884 685.752
Nærings- og fiskeridepartementet 384.732 722.671
Olje- og energidepartementet 265.966 481.986
Samferdselsdepartementet 426.585 809.519
Utenriksdepartementet 2.069.367 3.922.521