Besøksstatistikk for 2014

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2014.

I tabellen "Regjeringen.no - Total pr måned" vises totalen for både desktop og mobil versjon pr. månden for hele regjeringen.no.

I oversikten for departementene vises kun besøk og sidevisninger som er på desktop versjon (PC- eller iPad-brukere).

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.368.700 3.874.733
Februar 1.231.413 3.464.585
Mars 1.463.731 3.939.191
April 1.172.658 3.068.765
May 1.319.574 3.506.706
Juni 1.039.460 2.820.240
Juli 651.203 1.675.550
August 974.979 2.566.601
September 1.281.814 3.375.467
Oktober 1.565.793 4.448.859
November 1.376.011 3.615.835
Desember 1.015.976 2.801.151
Total 14.461.312 39.157.683
Departementene (01.01.2014–31.12.2014)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 420.561 878.060
Arbeids- og sosialdepartementet 1.003.142 2.117.275
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 934.732 1.886.350
Forsvarsdepartementet 317.052 773.627
Finansdepartementet 1.435.442 3.592.752
Helse- og omsorgsdepartementet 1.147.441 2.691.241
Justis- og beredskapsdepartementet 1.291.063 2.661.780
Kulturdepartementet 1.065.015 2.498.183
Klima- og miljødepartementet 526.166 1.249.739
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.316.930 5.280.829
Kunnskapsdepartementet 464.231 1.197.457
Landbruks- og matdepartementet 586.101 1.276.777
Nærings- og fiskeridepartementet 576.003 1.509.672
Olje- og energidepartementet 351.677 855.278
Samferdselsdepartementet 397.347 944.233
Utenriksdepartementet 1.239.181 2.910.219