Besøksstatistikk for 2015

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2015.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.005.768 2.964.895
Februar 924.873 2.630.229
Mars 1.091.975 3.016.326
April 1.034.887 2.738.795
May 1.063.665 2.831.118
Juni 954.049 2.557.744
Juli 542.723 1.353.485
August 898.068 2.323.893
September 1.296.043 3.217.396
Oktober 1.119.121 3.128.401
November 1.104.633 2.872.745
Desember 988.573 2.499.387
Total 12.024.378 32.134.414
Departementene (01.01.2015–31.12.2015)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 458.914 868.910
Arbeids- og sosialdepartementet 607.564 1.203.146
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 564.747 1.088.123
Finansdepartementet 967.756 2.205.817
Forsvarsdepartementet 299.969 582.995
Helse- og omsorgsdepartementet 825.740 1.793.551
Justis- og beredskapsdepartementet 874.850 1.674.093
Klima- og miljødepartementet 329.551 678.271
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.990.461 4.209.843
Kulturdepartementet 376.207 871.898
Kunnskapsdepartementet 842.800 1.777.420
Landbruks- og matdepartementet 499.456 894.750
Nærings- og fiskeridepartementet 455.943 986.211
Olje- og energidepartementet 261.626 548.666
Samferdselsdepartementet 450.675 829.971
Utenriksdepartementet 1.175.513 2.610.000