Besøksstatistikk for 2020

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2020.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.793.886 3.925.676
Februar 1.550.489 3.489.135
Mars 4.613.014 9.666.948
April 3.232.136 6.964.375
Mai 2.985.605 6.462.280
Juni 2.617.952 5.509.963
Juli 2.101.076 4.147.989
August 2.339.008 4.747.406
September 2.453.917 4.780.990
Oktober 2.748.380 5.810.342
November    
Desember    
Total
26.43.463
55.505.104
Departementene (01.01.2020 - 31.10.2020)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 2.156.977 3.399.122
Arbeids- og sosialdepartementet 1.402.283 2.009.042
Barne- og familiedepartementet 1.195.107 1.771.785
Finansdepartementet 1.842.057 3.100.422
Forsvarsdepartementet 350.995 615.514
Helse- og omsorgsdepartementet 3.268.019 4.663.072
Justis- og beredskapsdepartementet 2.610.680 3.938.507
Klima- og miljødepartementet 513.310 873.804
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.415.340
4.047.139
Kulturdepartementet 749.424
1.213.938
Kunnskapsdepartementet 2.419.848 3.764.310
Landbruks- og matdepartementet 502.094 759.684
Nærings- og fiskeridepartementet 1.644.286 2.445.047
Olje- og energidepartementet 364.466 628.690
Samferdselsdepartementet 630.868 1.053.378
Utenriksdepartementet 8.084.988 14.733.141