Besøksstatistikk for 2020

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2020.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.793.886 3.925.676
Februar 1.550.489 3.489.135
Mars 4.613.014 9.666.948
April 3.232.136 6.964.375
Mai 2.985.605 6.462.280
Juni 2.617.952 5.509.963
Juli 2.101.076 4.147.989
August 2.339.008 4.747.406
September 2.453.917 4.780.990
Oktober    
November    
Desember    
Total
23.687.083
49.694.762
Departementene (01.01.2020 - 30.09.2020)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 2.156.977 3.019.472
Arbeids- og sosialdepartementet 1.307.113 1.853.678
Barne- og familiedepartementet 931.245 1.420.693
Finansdepartementet 1.586.175 2.667.765
Forsvarsdepartementet 304.814 525.233
Helse- og omsorgsdepartementet 2.885.413 4.134.675
Justis- og beredskapsdepartementet 2.412.306 3.615.309
Klima- og miljødepartementet 456.197 774.808
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.134.455
3.552.882
Kulturdepartementet 676.851
1.078.277
Kunnskapsdepartementet 2.094.052 3.287.486
Landbruks- og matdepartementet 452.491 680.269
Nærings- og fiskeridepartementet 1.508.051 2.229.797
Olje- og energidepartementet 318.463 550.979
Samferdselsdepartementet 565.578 933.392
Utenriksdepartementet 7.508.327 13.808.706