Besøksstatistikk for 2020

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2020.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.793.886 3.925.676
Februar 1.550.489 3.489.135
Mars 4.613.014 9.666.948
April 3.232.136 6.964.375
Mai 2.985.605 6.462.280
Juni 2.617.952 5.509.963
Juli 2.101.076 4.147.989
August 2.339.008 4.747.406
September 2.453.917 4.780.990
Oktober 2.748.380 5.810.342
November 3.147.192
6.108.204
Desember 2.384.509 4.869.867
Total
31.967.164
66.483.175
Departementene (01.01.2020–31.12.2020)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 3.226.346 4.359.782
Arbeids- og sosialdepartementet 1.582.965 2.284.037
Barne- og familiedepartementet 1.453.795 2.147.298
Finansdepartementet 2.193.764 3.664.166
Forsvarsdepartementet 415.504 726.072
Helse- og omsorgsdepartementet 4.339.567 6.084.683
Justis- og beredskapsdepartementet 3.311.102 5.074.602
Klima- og miljødepartementet 625.522 1.053.826
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.887.609
4.853.177
Kulturdepartementet 845.189
1.382.635
Kunnskapsdepartementet 2.920.856 4.509.159
Landbruks- og matdepartementet 591.179 898.307
Nærings- og fiskeridepartementet 1.869.014 2.822.011
Olje- og energidepartementet 444.172 757.953
Samferdselsdepartementet 745.308 1.239.507
Utenriksdepartementet 8.946.739 16.084.665