Statssekretær Kjersti Bjørnstad

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp)

Statssekretær i KLD

Kjersti Bjørnstad (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Tiltrådte: 16.10.2023
Født: 1984

E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 03

Kjersti Bjørnstad kommer fra Kapp i Østre Toten, nå bosatt i Gjøvik kommune.

Har vært kommunepolitiker i Vestre Toten kommune i perioden 2007- 2015.

Fylkestingspolitiker og leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune 2015-2019.

Gruppeleder og fylkesutvalgsmedlem i Innlandet fylkesting fra 2020-dd.

Gruppeleder og hovedutvalgsleder for kultur, teknisk og eiendom i Gjøvik kommune fra 2019-dd.

Av utdannelse har jeg agronomi/naturforvaltning og radiografi, samt studert ledelse, økonomi og organisasjon.

Fra 2007 til 2019 ansatt i Norges Handikapforbund.

Har vært fylkesleder i Oppland Senterparti fra 2019 til 2021.

Sitter i dag i Senterpartiets sentralstyre (fra 2019).