Naturforvaltningsavdelingen

Avdelingens hovedansvar er å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Seksjonen arbeider tett med de andre seksjonene i avdelingen og har ansvaret for budsjettet. Seksjonen koordinerer styringen av Miljødirektoratet og statsforvalternes miljøvernavdelinger på vegne av hele departementet.

 • Artseksjonen

  Seksjonen arbeider med norsk rovviltpolitikk, fremmede arter, genmodifiserte organismer og forvaltning av kulturlandskap.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Torbjørn Lange

 • Natur- og friluftslivseksjonen

  Seksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet. Seksjonen har i tillegg ansvar for departements arbeid med friluftsliv.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Øivind Dannevig

 • Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

  Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Seksjonen ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy som vurderes.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Øyvind Andreassen

 • Vannseksjonen

  Seksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i ferskvann og har bla ansvaret for vannforvaltning og villaks.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lindis Nerbø