Artseksjonen

Seksjonen arbeider med forvaltning av rovvilt, genmodifiserte organismer, handel med truede arter, miljøkriminalitet og for å ivareta naturmangfoldet i kulturlandskap og åpent lavland.