Artseksjonen

Seksjonen arbeider med norsk rovviltpolitikk, fremmede arter, genmodifiserte organismer og forvaltning av kulturlandskap.