Vannseksjonen

Seksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i ferskvann og har ansvaret for vannforvaltning, villaks og fremmede arter.