Avdelingssekretariatet

Seksjonen arbeider tett med de andre seksjonene i avdelingen og har ansvaret for budsjettet. Seksjonen koordinerer styringen av Miljødirektoratet og fylkesmennenes miljøvernavdelinger på vegne av hele departementet.