Natur- og friluftslivseksjonen

Seksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i fjell, våtmark og skog. Seksjonen har i tillegg ansvar for departements arbeid med friluftsliv, motorferdsel i utmark, Marka og besøkssentre for natur.