Servodatekonomiija- ja gaskaoapmesekšuvdna

Sekšuvdna bargá áššiiguin mat gusket servodat- ja luondduovdáneami gaskavuođaide. Sekšuvdna ovddida ollislaš ja ekovuogádahkii vuođđuduvvon hálddašeami ja geahčada movt servodat sáhttá dustet luondduriskkaid. Sekšuvdna koordinere maid áitojuvvon luonddu gáhttendoaimmaid ja ráhkada luonddurehketdoalu. Sekšuvdna ovddasvástida maid norgga lundui guoskevaš kárten- ja vákšunbargguid, ja muđui eanahálddašanáššiid, energiijaáššiid ja njuolggadusaid mat gusket váikkuhusčielggademiide.