Ossodagat

Departemeanttas leat vihtta ossodaga, bargoveahkaovttadat ja gulahallanovttadat.
 • Gulahallanovttadat

  Gulahallanovttadat váldá vuostá media jearaldagaid politihkalaš njunnošii ja departementii ja jođiha barggu gulahallanfágalaš oasi.

  Ossodatjođiheaddji: Gulahallanhoavda Jon Berg

 • Áhpe- ja nuoskkidanossodat

  Ossodat bargá strategiijaid ja politihka ovddidemiin ja hálddašanbargguiguin, mat gusket áhpe- ja davveguovlluid ollislaš hálddašeapmái, nuoskkideami muddemii, kemikálaide ja EES-, gávpe- ja investerensoahpamušaide. Barggut laktásit buori muddui juridihkalaš, hálddahuslaš ja ekonomalaš gaskaomiide ja riikkaidgaskasaš njuolggadusaid viidásut ovddideapmái ja čađaheapmái. Ossodagas leat 4 juhkosa, ja hálddahuslaš ovttadat bargoveagas.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Hæge Andenæs

 • Dálkkádatossodat

  Ossodagas leat 5 ovttadaga ja hálddahusovttadat. Ovttadaga ovddasvástádus lea bargat riikkaidgaskasaš barggu, dálkkádat- ja vuovdeprošeavttaiguin ja nationála politihka ovddidemiin dálkkádatsuorggis, ovddidit báikkálaš áibmokvaliteahta ja hehttet rieja. Ossodagas lea bajit dási ovddasvástádus biras- ja ovddidanáššiin.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Vidar Vik

 • Kulturmuitoossodat

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Einar Holtane

 • Luondduhálddašanossodat

  Ossodat bargá strategiijaid ja politihka ovddidemiin ja hálddašanbargguiguin, mat gusket luonddušláddjiivuođa gáhttemii ja nana guoddevaš geavaheapmái, ja maiddái olgodaddamii, ja das lea ovddasvástádus stuorámus oasis departemeantta barggus energiijagažaldagaiguin.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Lene Lyngby

 • Organisašuvdnaossodat

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Torgeir Strøm

Bajás