Ekspedišuvdnahoavda Lene Lyngby

Luondduhálddašanossodat

Ekspedisjonssjef Lene Lyngby

E-poasta: lene.lyngby@kld.dep.no
Telefovdna: 22 24 58 02
Mátketelefovdna: 452 47 406

Bajás