Organisašuvdnaossodat

Ossodat fuolaha politihkalaš jođihangotti ja departemeantaráđi bargoveagadoaimmaid, ja ovddida ja bajásdoallá stivrenvuogádagaid ja mearrida bajitdási njuolggadusaid beaktilis ja oktiiheivehuvvon jođiheapmái.

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

 • Siskkaldashálddašansekšuvdna

  Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá oktiiheivehit sihkkarvuođa- ja gearggusvuođaáššiid, IKT-ovddideapmi departemeanttas ja vuollásaš etáhtain, opmodathálddašeapmi, sisaoastimat ja logistihkka, girjerájus ja bálvalusfálaldagat.

  Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Truls Bjørvig

 • Bargoveaga- ja organisašuvdnasekšuvdna

  Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá ovddidit siskkáldas strategiijaid ja fuolahit áššiid mat gusket bálkkáide, jođiheapmái, gelbbolašvuhtii, rekrutteremii, bargobirrasii, organisašuvdnaovdáneapmái, ja čuovvulit bálkábušeahta jna. Koordineret bargiidpolitihkalaš áššiid vuollásaš etáhtaid ovddas. Arkiivaovttadat galgá vástidit diehtojuohkin- ja dokumeantahálddašeami ja das lea maid veahkkebálvalus departemeantta elektronalaš áššemeannudan- ja arkiivavuogádaga Websak geavaheamis.

  Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Ståle Tangestuen

 • Ekonomiija- ja stivrensekšuvdna

  Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá válbmet jahkásaš bušeahttadokumeanttaid Stuoradiggái ja gárvvistit stáhtarehketdoalu. Dat galgá maid ovddasvástidit vuollásaš etáhtaid stivrenvugiid. Čuovvulit ekonomiijanjuolggadusaid ja ulbmil-, boađus- ja riskastivrennjuolggadusaid, oktiiheivehit strategiija- ja ulbmilcealkámušaid. Doaibmaplánat ja raporttat, siskkáldas bušeahtta, siskkáldas dárkkisteapmi ja koordineret gulahallama Riikarevišuvnnain. Sekšuvdna addá maid ráđiid ja veahki departemeantta eará ossodagaide namuhuvvon surggiin.

  Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Terje Auestad