Ossodatdirektevra Truls Bjørvig

E-poasta: truls.bjorvig@kld.dep.no
Telefovdna: 22 24 57 40