Avdelingsdirektør Truls Bjørvig

E-post: truls.bjorvig@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 40