Organisasjonsavdelingen

Internforvaltningsseksjonen

Seksjonen har ansvar for koordinering av sikkerhets- og beredskapssaker, IKT-utvikling i departementet og underliggende etater, eiendomsforvaltning, anskaffelser og logistikk, bibliotek og servicetjenester.