Bargoveaga- ja organisašuvdnasekšuvdna

Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá ovddidit siskkáldas strategiijaid ja fuolahit áššiid mat gusket bálkkáide, jođiheapmái, gelbbolašvuhtii, rekrutteremii, bargobirrasii, organisašuvdnaovdáneapmái, ja čuovvulit bálkábušeahta jna. Koordineret bargiidpolitihkalaš áššiid vuollásaš etáhtaid ovddas. Arkiivaovttadat galgá vástidit diehtojuohkin- ja dokumeantahálddašeami ja das lea maid veahkkebálvalus departemeantta elektronalaš áššemeannudan- ja arkiivavuogádaga Websak geavaheamis.