NOU 2024: 2

I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Utredningen beskriver hva naturrisiko er, vurderer hvordan aktører i Norge og samfunnet kan bli berørt av tap av natur og ser på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.