NOU 2024: 2

I samspill med naturen— Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Til innholdsfortegnelse

Til Klima- og miljødepartementet

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022 for å beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. Utvalget legger med dette fram sin utredning. Et utvalgsmedlem har særmerknader til fire av utvalgets anbefalinger. For øvrig er innstillingen enstemmig. Oversettelser av sammendraget til engelsk og nordsamisk er tilgjengelige digitalt.

Oslo 12. februar 2024

Aksel Mjøs

Leder

Claire Armstrong

Ivar Baste

Kristine Malmkvist Grimsrud

Atle Harby

Else Hovind Hendel

Audun Korsæth

Idar Kreutzer

Liv Anna Lindman

Trude Myklebust

Anders Oskal

Hanne Kathrine Sjølie

Vigdis Vandvik

Finn Katerås Sekretariatsleder

Eli Marie Næss

Stian Rein Andresen

Bent Arne Sæther

Kirsten Grønvik Bråten

Vegard Hole Hirsch

Eivind Dale

Ivar Ekanger

Christian Lund Sørensen

Kristin Haugen

Erland Røsten

Til forsiden