Klima

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030.

"Illustrasjonsbilde"

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

"Illustrasjonsbilde"

Norge og regnskog

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

Grønn skipsfart

Det grønne skiftet

Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Heilskapeleg plan for å nå klimamålet

08.01.2021: Noreg skal nå klimamålet vi har sett oss under Paris-avtalen. Regjeringa legg no fram ein plan for omstilling av heile samfunnet fram mot 2030. Planen viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samstundes skape grøn vekst.

Klimagassutsleppa fortsett å falle i Noreg

03.11.2020: Klimagassutsleppa i Noreg gjekk ned med 3,1 prosent i 2019 viser dei endelege tala frå Statistisk sentralbyrå. Utsleppa i 2019 var dermed på 50,6 millionar tonn. Dette er dei lågaste utsleppa Noreg har hatt sidan 1993, og ein nedgang på 1,7 prosent frå 1990.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo