Klima- og skogsatsingen

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen.

Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) kan bidra med 25-30 prosent av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene.

Colombia

Hvor og hvordan jobber vi?

Her finner du mer informasjon om hvordan vi arbeider for regnskogen i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia

Hvor går støtten

Hvor går støtten?

Norge har lovet inntil tre milliarder kroner årlig på tiltak for å redusere avskoging. Se oversikt over de største utbetalingene siden 2008.

Aktuelt nå

Jokowi Helgsen

Indonesia vil ha totalforbud mot ødeleggelse og hogst på torvmyr

Indonesia vil legge fram et lovforslag om å forby ødeleggelse og hogst på torvmyr. Indonesia har også annonsert planer om å restaurere 800.000 hektar torvmyr.

Near Ahuashiyacu Waterfall_Peru_photo_BrunoLocatelli-CIFOR.jpg

Ulovlig hogstmafia arrestert i Peru

Norge planlegger å støtte peruanske myndigheter for å finansiere flere operasjoner mot skogkriminalitet framover, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regnskogen i den demokratiske republikken Kongo

Norge med i ny avtale om bevaring av Kongos regnskog

Gjennom en ny avtale med FN, Norge og flere andre givere, skal Den demokratiske republikken Kongo bekjempe avskoging av verdens nest største regnskog.

Global Forest Watch

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2016

Norge har støttet det nettbaserte skogovervåkningsverktøyet Global Forest Watch med 68 millioner kroner siden 2013.

Relevante rapporter

Artikkel Sist oppdatert: 26.04.2016

Her finner du rapporter som er relevante i det internasjonale arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+).

Forbedret styresett og arbeid mot ulovlig virksomhet

Artikkel Sist oppdatert: 11.12.2014