Norge og regnskog

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen og annen tropisk skog.

Regnskogen er livsviktig. Ved å ta opp i seg store mengder CO2 bidrar den til å bremse global oppvarming. Tropiske skoger har også mange andre viktige funksjoner som kilde til vann og mat, og de er avgjørende for både dye og mennesker.

Men regnskogen fortsetter å forsvinne i høyt tempo. Vi er nødt til å bremse avskogingen raskt for å løse både klimakrisen og naturkisen.

Norge har lovet inntil tre milliarder kroner årlig til tropiske skogland for å redusere avskoging, gjennom klima- og skogsatsingen. Internasjonalt er satsingen kjent som Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI).

Klima- og skogsatsningen forvalter et tilskudd som har som overordnet mål å medvirke til at redusert og reversert tap av tropisk skog bidrar til et stabilt klima, bevart naturmangfold og bærekraftig utvikling.

 

Orangutang i Indonesia
Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen. Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse er en avgjørende del av klimaløsningen. Foto: Terry Sunderland/CIFOR