Norge og regnskog

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen og annen tropisk skog.

Norge har lovet inntil tre milliarder kroner årlig til tropiske skogland for å redusere avskoging, gjennom klima- og skogsatsingen. Internasjonalt er den kjent som Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI).

På hjemmesiden til NICFI kan du lese alt om Norges klima- og skogsatsing, enten på norsk eller engelsk.

www.nicfi.no (engelsk)

www.nicfi.no (norsk)

Til deg som vil vite mer om tilskudd fra klima- og skogsatsingen, og hvordan man eventuelt kan søke, les her.

 

Amazonas II
Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen. Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse er en avgjørende del av klimaløsningen. Foto: Neil Palmer, CIAT