Norge og regnskog

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen og annen tropisk skog.

Amazonas II
Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen. Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse er en avgjørende del av klimaløsningen. Foto: Neil Palmer, CIAT

Norge har lovet inntil tre milliarder kroner årlig til tropiske skogland for å redusere avskoging, gjennom klima- og skogsatsingen.

Internasjonalt er satsingen kjent som Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI).

Mer om Norges klima- og skogsatsing