Klima- og skogsatsingen

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen.

Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i land med tropisk regnskog kan bidra med opptil 30 prosent av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene.

Colombia

Hvor og hvordan jobber vi?

Her finner du mer informasjon om hvordan vi arbeider for regnskogen i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia

Regnskog Indonesia

Om klima- og skogsatsingen

Mer om hvorfor Norge har en internasjonal regnskogsatsing og status for arbeidet.

Hvor går støtten

Hvor går støtten?

Norge har lovet inntil tre milliarder kroner årlig på tiltak for å redusere avskoging. Se oversikt over de største utbetalingene siden 2008.