Klima- og skoginitiativet

Initiativet jobber langs flere spor for å bidra til redusert tropisk avskoging, blant annet bilaterale samarbeid med de største regnskoglandene, multilateral innsats, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med næringsliv for å få til avskogingsfrie forsyningskjeder.