Bærekraft- og omstillingsavdelingen

Kunnskaps- og globalseksjonen

Seksjonen koordinerer og leder arbeidet med kunnskap, forskning og høyere utdanning for hele departementet. I tillegg arbeider enheten med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid inkludert konvensjonen om biologisk mangfold, miljødimensjonen av bærekraftsmålene, OECD og FNs miljøprogram (UNEP).