Seksjon for grønn omstilling

Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling er rammen om seksjonens arbeid. Seksjonen har tre hovedfelt: energiomstillingen, bærekraftig næringsliv og bærekraftig finans. Seksjonen har ansvaret for ENOVA og koordinerer arbeidet med skatt og avgift, CBAM, klimarisiko, rettferdig omstilling, klimapartnerskap, grønt industriløft, klimautvalget 2050, utvalget for klimavennlige investeringer, oppfølging av energikommisjonen, arbeidsgrupper i OECD m.m.