Sirkulær økonomi

En sirkulær økonomi innebærer at det vi produserer må tære mindre på jordas ressursgrunnlag.

Illustrasjon med trær sett ovenfra som skal forestille sirkulær økonomi

Handlingsplan for sirkulær økonomi

Nyhet 14.03.2024

Regjeringen har lansert en handlingsplan for en sirkulær økonomi. Den skal vise retningen for omstillingen til en mer sirkulær økonomi hvor sløsingen med samfunnets ressurser reduseres samtidig som vi styrker vår konkurransekraft.

Sirkulær økonomi

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi er resultat av et bredt samarbeid mellom flere departement. Strategien viser potensialet for verdiskaping i et mer sirkulært, norsk næringsliv.

Glass og metall i en haug.

Faktagrunnlaget til en strategi for sirkulær økonomi

Faktagrunnlaget for den nasjonale strategien for en sirkulær økonomi.

Mer om sirkulær økonomi

Kontakt

Seksjon for avfall og ressurseffektivitet

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo