Faktagrunnlaget til en strategi for sirkulær økonomi

Om hvilke næringer som har særlig potensial i utviklingen av en mer sirkulær, norsk økonomi.

Deloitte har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet grunnlaget.

Glass og metall i en haug
Norge har høy grad av gjenvinning av glass og metall. Regjeringen utreder nå hvordan økonomien kan bli enda mer sirkulær. Foto: Snorre Tønset

Tre delrapporter

Gjennom større innspillsrunder og kunnskapsinnhenting har Deloitte levert tre delrapporter om potensial, barrierer og virkemidler/tiltak for å fremme sirkularitet.

  1. Delrapport 1:  Om bransjer og samarbeid mellom bransjer som har størst potensial for økt sirkularitet kan du lese her.
  2. Delrapport 2 om barrierer kan du lese her.
  3. Delrapport 3 om virkemidler

Her kan du lese en oppsummering av rapportene fra Deloitte på norsk.

Read a summary of the reports on circular economy from Deloitte in English here.

Les innspillene til strategien om sirkulær økonomi her.