Bærekraftige produkter-loven

LOV 2024-06-25 nr 69 Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven)

Formålet med loven er å fremme bærekraftige produkter og verdikjeder for produkter som bidrar til et ressurseffektivt og bærekraftig produksjons- og forbruksmønster for produkter i en sirkulær økonomi.

Se loven på lovdata.no