CO₂-handtering

CO₂-handtering inneber å fange, transportere og lagre CO₂ frå til dømes industriprosessar, kraftproduksjon eller produksjon av hydrogen. CO₂-handtering er eit viktig bidrag til å nå temperaturmålet i Parisavtalen, og norske styresmakter vil leggje til rette for samfunnsøkonomisk lønnsam lagring av CO₂ på norsk sokkel. Selskap som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planar som medfører eit lagringsbehov på kommersielt grunnlag, kan søkje Energidepartementet om løyve.

""

Kva er CO₂-handtering (CCS)?

CO₂-handtering inneber å fange, transportere og lagre CO₂ frå til dømes industriprosessar, kraftproduksjon eller produksjon av hydrogen. På engelsk blir omgrepa Carbon Capture and Storage/Sequestration (CCS) og Carbon Capture, Utilisation and Storage/Sequestration (CCUS) brukt. CCUS omfattar også bruk av CO₂.

Europakart som viser prosjektet Langskip

Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet

Artikkel 27.09.2023

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om det fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip, som ble lagt frem i Meld. St. 33 (2019–2020).