Prop. 97 S (2022–2023)

Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.

Prop. 97 S omhandler plan for utbygging og drift (PUD) av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall. I tillegg inneholder proposisjonen en oppdatert status for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel mv.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget