Tillatelser til CO2-lagring på norsk sokkel

En tillatelse etter CO2-lagringsforskriften gir en tillatelse til leting og utnyttelse av et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO₂ på norsk sokkel. Denne tillatelsen gir en enerett til lagring av CO₂ på det området som omfattes av tillatelsen. På denne siden finner du en oversikt over tildelinger av tillatelser til CO2-lagring på norsk sokkel.

 • 2023

  • Tildeling av to nye tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel (fredag 31. mars 2023)

   Olje- og energidepartementet offentliggjør i dag tilbud om to nye letetillatelser knyttet til CO2-lagring under lagringsforskriften på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen.

   Les mer:

 • 2022

  • Letetillatelse etter CO2-lagringsforskriften (fredag 11. november 2022)

   Kongen i statsråd tildelte 11. november 2022 en ny letetillatelse etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.

   Les mer:

  • Tildeling av letetillatelse etter lagringsforskriften (onsdag 5. oktober 2022)

   Olje- og energidepartementet tilbyr en letetillatelse etter lagringsforskriften i Nordsjøen på norsk sokkel.

   Les mer:

  • Letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften (fredag 10. juni 2022)

   Kongen i statsråd tildelte 10. juni 2022 to nye letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften.

   Les mer:

  • Tildeling av letetillatelser etter lagringsforskriften (tirsdag 5. april 2022)

   Olje- og energidepartementet tilbyr to letetillatelser etter lagringsforskriften på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet.

   Les mer: