Energi- og petroleumsforskning

Forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er et prioritert område for Regjeringen. Regjeringens visjon er at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi.

OG21 – Olje og gass i det 21. århundre

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

Energi21 – Nasjonal strategi for forskning og utvikling av ny energiteknologi

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet første gang i 2008 og revideres jevnlig. Målet er økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på forskning, utvikling og ny teknologi.

kart over aktører og organisering

Forskningspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Styrker forskning på energi og petroleum

Olje- og energidepartementet bevilger 950 millioner kroner til forskning innen energi, petroleum og CO2-håndtering i 2015. Sammenlignet med 2014 økes bevilgningene til Norges forskningsråd med 21,4 mill. kroner. Midlene går til å styrke de store forskningsprogrammene for energi og petroleum. I tillegg styrkes virkemidler som kan øke de norske forsknings- og teknologimiljøenes deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Holdt åpningsinnlegget på OG21-forum

Onsdag åpnet olje- og energiminister Tord Lien OG21-forum i Stavanger. OG21 – Olje og gass i det 21. århundre – er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

Telefon: 22 24 62 19
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo