Energi

Energi- og petroleumsforskning

Forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er et prioritert område for Regjeringen. Regjeringens visjon er at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi.

'

Forskningspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forskning og utvikling (FoU) på energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene.

'

Internasjonalt forskningssamarbeid på energi- og petroleumsområdet

Deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid på energi- og petroleumsområdet har høy prioritet og er et viktig supplement til den nasjonale forskningen. Norge deltar i første rekke i samarbeidsaktiviteter innenfor EU, gjennom det internasjonale energibyrået (IEA) og på nordisk nivå. Norge deltar også i bilateralt samarbeid med flere land samt i store multinasjonale samarbeidsfora.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Energimillioner

528 millioner kroner til det grønne energiskiftet

35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi får totalt 388 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet, og 13 prosjekter innenfor olje og gass får 140 millioner kroner.

Oppretter to nye forskningssentre på hydrogen

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.