Energi

Energi- og petroleumsforskning

Forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er et prioritert område for Regjeringen. Regjeringens visjon er at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi.

'

Forskningspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forskning og utvikling (FoU) på energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene.

'

Internasjonalt forskningssamarbeid på energi- og petroleumsområdet

Deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid på energi- og petroleumsområdet har høy prioritet og er et viktig supplement til den nasjonale forskningen. Norge deltar i første rekke i samarbeidsaktiviteter innenfor EU, gjennom det internasjonale energibyrået (IEA) og på nordisk nivå. Norge deltar også i bilateralt samarbeid med flere land samt i store multinasjonale samarbeidsfora.

Kontakt

Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

Telefon: 22 24 62 19
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo