Energi- og petroleumsforskning

Forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er et prioritert område for Regjeringen. Regjeringens visjon er at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi.

OG21 – Olje og gass i det 21. århundre

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. OG21 skal bidra til økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

Energi21 – Nasjonal strategi for forskning og utvikling av ny energiteknologi

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet første gang i 2008 og revideres jevnlig. Målet er økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på forskning, utvikling og ny teknologi.

kart over aktører og organisering

Forskningspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forskning og utvikling (FoU) på energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Styrker satsingen på hydrogen

Regjeringen følger opp ambisjonene i Hurdalsplattformen og foreslår å styrke satsingen på hydrogen. På Olje- og energidepartementets budsjett foreslås det en økning på om lag 8 millioner kroner til hydrogen i 2022.

'

Åpningen av IFEs solpark

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen åpnet Institutt for Energiteknikk (IFE) sitt testanlegget for solcellemoduler på Kjeller 20. oktober 2021. Les innlegget hennes her. Foto: IFE.

Siste nytt om temaet