Energi- og petroleumsforsking

Forsking og utvikling (FoU) innanfor energi- og petroleumssektoren er eit prioritert område for regjeringa. Regjeringa sin visjon er at Noreg skal vere verdsleiande når det gjeld utvikling av miljøvennleg energi.

'

Forskingspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forsking og utvikling (FoU) innanfor energi- og petroleumssektoren er å bidra til ei effektiv og berekraftig utnytting av dei norske energi- og petroleumsressursane.

'

Internasjonalt forskningssamarbeid på energi- og petroleumsområdet

Deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid på energi- og petroleumsområdet har høy prioritet og er et viktig supplement til den nasjonale forskningen. Norge deltar i første rekke i samarbeidsaktiviteter innenfor EU, gjennom det internasjonale energibyrået (IEA) og på nordisk nivå. Norge deltar også i bilateralt samarbeid med flere land samt i store multinasjonale samarbeidsfora.

Kontakt

Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

Telefon: 22 24 62 19
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo