PETROSENTRE

Forskningssentre for petroleum (PETROSENTRE) gir støtte til forskningssentre som arbeider for å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene. Sentrene skal arbeide med problemstillinger av stor nasjonal betydning.

PETROSENTER består av utvalgte forskningsmiljøer og næringsliv, og innebærer en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå.

Ordningen ble etablert i 2013 og administreres av Norges Forskningsråd. Sentrene består i dag av følgende:

  • Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx), UiT - Norges arktiske universitet i Tromsø. 
  • National IOR Centre, Universitetet i Stavanger i Stavanger.
  • Research Centre for a low-emission petroleum industry on the Norwegian continental shelf, SINTEF Energi i Trondheim. 

De to første forskningssentrene ble etablert i siste halvdel av 2013, og sistnevnte startet opp i 2019. 

PETROSENTER dekker derved en større bredde av OG21s prioriteringer enn tidligere; petroleumsvirksomhet i nordområdene, økt utvinning og reduksjon av klimagassutslipp på norsk sokkel.

Sentrene kan ha en varighet på åtte år, men vil bli vurdert etter fem års virksomhet.

Mer informasjon om ordningen og sentrene finnes på Forskningsrådets hjemmesider her.